Wapeningscorrosie, misschien heb je er zelf al eens mee te maken gehad, ervan gehoord of heb je geen idee. In dit artikel leggen wij je uit wat wapeningscorrosie is en hoe je dit kan oplossen of zelfs kan tegengaan. Heb je namelijk een balkon, dan kan je dit maar beter goed nakijken op de veiligheid. Lees snel verder!

Wat is wapeningscorrosie?

Het corroderen van de wapening in beton is een elektrochemisch proces tussen wapeningsstaal, water en zuurstof. Hierbij worden elektronen uitgewisseld en deze stroomkring wordt op zijn beurt weer gevoed door de energie die in het wapeningsstaal is opgeslagen. De stroomkring zal gedeeltelijk door goed geleidende wapening lopen en deels door slecht geleidende wapening met poriewater in het beton. De corrosie treedt op, op plaatsen waar de goede stroom het wapeningsstaal verlaat. Bij corrosie lost het ijzer op en wordt de wapening aangetast. De pH waarde van het beton is 12, wanneer dit daalt tot onder 10 wordt het staal niet meer ‘beschermd’ door het beton en kan carbonatatie ontstaan. Wapeningscorrosie wordt tenslotte veroorzaakt door carbonatatie van beton, het is een opeenvolgend proces.

Het begint dus bij de drie componenten; water, lucht en wapening (ijzer). En munt uit in aangetast wapeningsstaal, met een verminderde constructieve waarde. Wapeningscorrosie moet snel verholpen worden voor de veiligheid. Je herkent het aan roestvorming op het beton, afgebrokkeld beton, het blootliggen van wapeningsstaal en holklinkend beton (bij kloppen).

Zo los je wapeningscorrosie op!

Je kan wapeningscorrosie oplossen en tegengaan door kathodische bescherming. Het schadeproces kan in de betonconstructie worden gestopt. De kathodische bescherming kan worden toegepast bij: balkons, galerijvloeren, balkenconstructies en brugconstructies. Dit soort constructies hebben vaak te maken met wapeningscorrosie, doordat zij worden blootgesteld aan de eerder besproken, drie elementen.

Bij de kathodische techniek is het niet nodig om al het aangetaste beton te verwijderen voor beton reparatie, er wordt extern aangebrachte elektrische stroom toegevoegd waardoor er bescherming ontstaat. Het fijne aan deze techniek is, dat het alleen bij de probleemgebieden aangepakt hoeft te worden, niet de gehele constructie hoeft dus als het ware ‘overhoop’ te worden gehaald. Als het ware los je de wapeningscorrosie dus op, door het alkalische milieu (pH waarde) te herstellen. Het beton dat aangetast is moet dan worden vervangen met nieuw beton. Wanneer carbonatatie echter nog niet tot de wapening is doorgedrongen, kan de verdere ontwikkeling hiervan worden tegengehouden door een CO2-remmende coating of spuitbeton.