droge blusleidingen

De droge blusleiding is zeer belangrijk met betrekking tot de brandbestrijding in grote gebouwen

Brandveiligheid van gebouwen bestaat uit een aantal onderdelen. Om te beginnen zijn er brandpreventieve maatregelen te nemen, bijvoorbeeld op het gebied van het gebruik van elektriciteit, dit valt onder brandpreventie. Er zijn daarnaast ook tal van maatregelen die er te treffen zijn om een beginnende vuurhaard in de kiem te smoren. 

Dit onderdeel van de brandveiligheid wordt ook wel brandbestrijding genoemd. Onder brandbestrijding vallen diverse maatregelen, waaronder ook blusapparatuur die aanwezig dient te zijn in een gebouw. Voor grote gebouwen als flats en kantoorpanden, valt een droge blusleiding ook in deze categorie. Een droge blusleiding is een leiding, waarmee water vanaf de begane grond naar hoger gelegen verdiepingen gepompt kan worden.

Een drogere blusleiding heeft meerdere contactpunten

In principe wordt een droge blusleiding zelden tot nooit gebruikt, maar indien deze nodig is, kan het een groot verschil maken tussen zelfs leven en dood. De droge blusleiding beschikt over meerdere aansluitpunten waarop de brandweer de watertoevoer aan kan sluiten. Meestal komt dit uit een waterpomp van de brandweerwagen. 

Vervolgens zijn er meerdere contactpunten waarop de brandweer haar brandslangen kan aansluiten op de hoger gelegen verdiepingen. In sommige gevallen wordt de brand zelf niet geblust, maar worden vooral de gebieden eromheen natgehouden om verspreiding van brand tegen te gaan. 

Een brandbeveiligingsbedrijf kan droge blusleidingen keuren

Droge blusleidingen zijn voor vrijwel alle gebouwen van een bepaalde omvang bij de wet verplicht. Vooral in grotere woonflats zijn de aanwezigheid van droge blusleidingen superbelangrijk, omdat hier de kans op een brand vaak groter is. Het is belangrijk dat een droge blusleiding goed functioneert en dit ook met regelmaat getest wordt. 

Keuringen en tests zijn dan ook cruciaal en ook bij wet verplicht. Een brandbeveiligingsbedrijf kan helpen bij zowel de aanleg van de droge blusleidingen, alsook bij het testen en keuren hiervan. In de meeste gevallen worden bij aansluiting een onderhoudscontract afgesloten, zodat droge blusleiding onderhoud ook frequent gebeuren. De droge blusleiding dient bijvoorbeeld regelmatig schoongemaakt te worden, omdat bijvoorbeeld vogels zich hierin kunnen gaan nesten en daarmee een verstopping kunnen veroorzaken.