Wat is de Aerius berekening

Een Aerius berekening, laat weten wat de stikstofdepositie is van plannen en projecten rondom Natura 2000-gebieden. Dit zijn beschermde natuurgebieden, waarvan Nederland er 162 heeft. Deze meting is vaak nodig als er een vergunningaanvraag wordt gedaan voor een bouwproject. Dit is nodig zodat het duidelijk wordt of de plannen gevolgen kunnen hebben voor de gebieden. Bij deze meting wordt er rekening gehouden met het stikstofbeleid dat beschreven staat in de Wet Natuurbescherming. Meer informatie over de Aerius berekening.

Natuurinclusief bouwen

Ongeacht waar de bouwplannen uitgevoerd zullen worden, is het belangrijk om rekening te houden met de natuur. Dit kan bijvoorbeeld door de Aerius berekening te gebruiken. De afgelopen jaren is dit te weinig gebeurd en zijn er verschillende natuurgebieden verwoest om ruimte te maken voor gebouwen. Dit heeft effect op flora en fauna van het land. Om de schade in de toekomst te beperken, is natuurinclusief bouwen in het leven geroepen. Dit houdt in dat er tijdens het bouwen van nieuw gebouwen, rekening wordt gehouden met de natuur en dat de natuur wordt geïntegreerd met de bouw. Denk hierbij aan het aanleggen van vijvers, het bouwen van groene daken en gevels of het maken van insectmuren. Er zijn veel mogelijkheden, maar waar het om gaat is dat de natuur weer samenkomt met de bouw van gebouwen. Klik hier voor een aantal voorbeelden.

De noodzaak van natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen is belangrijk om verschillende reden en heeft dan ook veel voordelen. Het vergroot de biodiversiteit van de stad, zuivert de lucht en zorgt voor betere warmteregulering in het gebied. Daarnaast ontstaat er meer waterbergingscapaciteit. Al deze factoren bij elkaar, zorgen ervoor dat de leefkwaliteit vooruitgaat, voor zowel mens, dier en natuur.