Dat je voor de aankoop van een nieuwbouwwoning in vrijwel alle gevallen een hypotheek moet afsluiten, dat weet je waarschijnlijk wel. Welke zaken er echter allemaal spelen rondom de hypotheek, daar heeft niet iedereen altijd een even goed zicht op. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de bouwrente, wie weet eigenlijk wat dit is? Een aantal zaken op een rij zetten kan je daarom verder helpen.

Rente

Wanneer het gaat over rente en hypotheken, dan kent iedereen de hypotheekrente wel. Dat er daarnaast ook nog zoiets bestaat als bouwrente is veel minder bekend. Dit is een rente die de aannemer rekent over de gemaakte kosten gedurende het bouwproces. Dit bedrag mag in de hypotheek worden meegefinancierd. De rente wordt op drie momenten in het proces gerekend: voorafgaand aan het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst, na aankoop maar voordat de hypotheek is afgesloten en na het afsluiten van de hypotheek.

De gemaakte kosten

Dat er in 3 fases wordt gerekend heeft te maken met de momenten waarop de kosten door de aannemer gemaakt worden. Dat begint al bij de kosten voor de grond. Bedenk je immers dat deze kosten eerst door de aannemer worden gemaakt, voordat jij de aankoop doet. Over dit voorgeschoten bedrag mag de aannemer dan een percentage aan rente door rekenen. Deze rente worden bij de koopsom van het huis opgeteld.

De beginfase

Hoewel je de intentie hebt uitgesproken om in de nieuwbouwwoning te gaan wonen, heb je de hypotheek nog niet geregeld na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. Dat neemt niet weg dat de aannemer wel al voortgang maakt met de bouw. Ook wanneer jij de hypotheek niet rond zou krijgen zal er immers iemand gaan wonen. De kosten voor die bouwwerkzaamheden worden dus opnieuw voorgeschoten door de aannemer. De bouwrente hierover zit niet in je koopsom, maar mag wel in je hypotheek worden meegenomen. Let wel op dat de Belastingdienst hier enkele voorwaarden voor stelt.

Tot slot

Het laatste deel van de kosten waar je rente over betaalt wordt ook wel renteverlies genoemd. Dit zijn geen daadwerkelijke percentages voor gemaakte kosten. Dit is namelijk te wijten aan het feit dat je bouwdepot langzaam maar zeker terugloopt omdat de rekeningen hieruit betaald worden. Je hypotheekrente blijft echter van gelijke omvang. Dat betekent dus dat je meer en meer rente gaat betalen. Uiteindelijk kan het totale bedrag aan rente per geval variëren en is goed rekenen van belang om niet te duur uit te zijn.