Verbouwen zonder vergunning, mag dat? 
Als je het plan hebt opgevat te gaan verbouwen, doe je er steeds goed aan om aan de hand van je concrete verbouwplannen na te vragen of je over een vergunning dient te beschikken. Zonder vergunning verbouwen als dit niet mag, is een dure aangelegenheid en zal ook veel vertraging voor de geplande werken opleveren. 

Verbouwing binnenshuis 
Algemeen gesteld kan je binnenshuis vergunningloos verbouwen als dit geen gevaar oplevert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het herinrichten van je badkamer, het plaatsen van een nieuwe keuken, het leggen van een nieuwe vloer en dergelijke zaken meer. 
Twijfel je bij het maken van je plan tot verbouwing, aarzel dan zeker niet om de bevoegde diensten of je aannemer hierover te contacteren. 

Verbouwing buitenshuis 
Verbouwen zonder vergunning aan de buitenzijde van je woning is echter veel minder evident. Hiervoor worden een aantal algemene regels gehanteerd die vooral gaan over de plaats van de verbouwing, de impact van de verbouwing en of het om de voor-of de achterzijde van de woning gaat. 
Zonder vergunning verbouwen kan wel als het gaat over gewoon onderhoud aan de woning. Als de verbouwing geen vergroting inhoudt, het aantal woningen en de gevelindeling gelijk blijft en de verbouwing past in het bestemmingsplan, dan kan je buitenshuis ook vergunningloos verbouwen. 
Indien de draagconstructie van de woning niet verandert, valt deze ook gewoonlijk onder het verbouwen zonder vergunning. 
Gaat het over een monument of beschermd gebouw, dan kunnen we je wel al meegegeven dat zonder vergunning verbouwen zo goed als uitgesloten zal zijn. 

Goed geïnformeerd is goed begonnen 
Welk soort verbouwing je ook uitvoert, wij raden steeds aan een expert te raadplegen die u zekerheid kan bieden. Alle regelgevingen in verband met verbouwingen zijn ook terug te vinden in de Woningwet. 
Er kan niet genoeg op het belang van voorafgaand onderzoek gewezen worden. Op die manier vermijdt je in overtreding te zijn met de wetgeving hieromtrent. Ga je wel (bewust of onbewust) tegen de wetgeving in dan zijn de gevolgen merkbaar. Zo kunnen de werken worden stilgelegd, kan het je een serieuze boete opleveren en zal je in elk geval een heleboel vertraging oplopen in afwachting van de juiste vergunning. 

Laat je echter door alle regelgevingen niet uit het lood slaan en berg je plannen hiervoor zeker niet op. Het lijkt dikwijls ingewikkelder voordien dan het uiteindelijk is en indien wel een vergunning zou nodig blijken, is dit ook geen onoverkomelijk probleem. Dan is het zaak van de juiste documenten en plannen in te dienen en te wachten op officiële goedkeuring van de vergunning alvorens de werken aan te vatten.