electriciteit tester

Veel mensen krijgen tijdens hun werkzaamheden te maken met elektrische apparaten en installaties. Het is natuurlijk belangrijk dat het werken met deze installaties op een veilig manier gebeurt. Dit doe je onder andere door aan de relevante wet- en regelgeving rondom de veiligheid van elektrotechnische installaties en apparaten te voldoen. Daarom is er de NEN 3140 inspectie. In dit artikel vertellen we je meer over deze keuring.

Wat is een NEN 3140 keuring?

Een NEN 3140 keuring is een inspectie aan elektrische installaties. Tijdens deze inspectie komt een onafhankelijke specialist de elektrische installaties keuren. Deze specialist controleert de algehele staat van de installaties en of er veilig mee gewerkt kan worden. De keuring bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. Een NEN 3140 keuring kan helpen incidenten, zoals brand en letselongevallen te voorkomen. Mocht er toch een incident plaatsvinden, dan kan je met het rapport van de keuring aan de verzekering aantonen dat de elektrische apparaten aan de veiligheidseisen voldoen.

Je kunt ook zelf apparaten testen op veiligheid. Dit doe je meet een NEN 3140 tester. Om de NEN 3140 apparatentester te mogen gebruiken, ben je wel verplicht om een cursus Arbeidsmiddelen NEN 3140 te volgen. 

Voordelen van een NEN 314 inspectie

Het laten uitvoeren van een NEN 3140 inspectie kent veel voordelen voor de werkgever en werknemers. Het grootste voordeel is dat een periodieke keuring incidenten voorkomt. Hierdoor voorkom je eventuele schade en een hoop verzekeringswerk. Ook is het voor de werknemers een fijn idee dat de installaties waarmee zij werken regelmatig gecontroleerd worden.

Een tweede voordeel is dat je met een NEN 3140 keuring direct aan de wettelijke eisen wat betreft zorgplicht voor werknemers en derden voldoet. Als er een incident plaatsvindt kan je aantonen dat de juiste maatregelen zijn genomen en er geen sprake is van achterstallig onderhoud.

Is een NEN 3140 keuring verplicht?

Een NEN 3140 inspectie is in principe niet verplicht. Wel ben je als bedrijf verplicht om te voldoen aan de wettelijke eisen van de overheid. In de Arbowet staat dat de werkgever altijd zorg moet dragen voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zijn werknemers. Met de NEN 3140 inspectie voldoe je aan deze eisen.