wegbebakening

De meeste mensen hoeven niet na te denken over wegbebakening. Je moet namelijk wel een behoorlijke tuin hebben als je moet gaan nadenken over reflectorpalen of bermplanken, zodat de bijvoorbeeld de rijrichting aan gegeven moet worden. Heb je echter een camping, of moet je als gemeente de gemeentewerf opnieuw gaan inrichten, dan is het juist erg belangrijk om hier wel over na te denken… en goed, want wegbebakening gaat over de veiligheid op jouw private weg.

Standaard of aanvullende wegbebakening

In veel gevallen wordt een goede aanvullende bebakening verkregen door het aanbrengen van wegbeplanting, hagen e.d. Voor moeilijke, onverwachte bochten, vaak met een te krappe boogstraal, is aanvullende bebakening nodig die de weggebruiker voor de naderende bocht waarschuwt. Ook de borden die je daarvoor moet plaatsen vallen onder de wegbebakening.

Verschillende soorten wegbebakening

Er zijn verschillende soorten bebakeningsborden te onderscheiden. Denk hierbij aan: Hectometerborden, UIT-Borden, Vluchthaven, en de bekende rood, witte Bochtschilden. Daarnaast kan wegbebakening ook bestaan uit vluchtheuvelbakens of verkeerszuilen. Er is volop keuze voor hierin wat betreft soorten en maten. Ook voor openbare ruimtes of bedrijventerreinen kun je tegenwoordig borden op maat vinden. De bebakeningsborden die in Nederland te koop zijn, moeten volledig reflecterend en duurzaam zijn. 

Parkeerbewegwijzering verkeersborden

Ook parkeerbewegwijzering verkeersborden vallen onder wegbebakening en dit is iets wat voor meer mensen interessant kan zijn. Ook waar mensen overdekt kunnen parkeren is het verplicht om wegbebakening neer te zetten. Dit is iets waar bijvoorbeeld grotere horecagelegenheden rekening mee moeten houden. Ook dit soort verkeersborden zijn in Nederland altijd reflecterend en duurzaam. 

Parkeerverbod

Parkeer verkeersborden zijn officiële verkeersborden om aan te geven waar je mag parkeren, maar ook zijn er parkeerborden met een parkeerverbod. Zoek je verkeersbord bijvoorbeeld een bord om aan te geven dat het verboden is om te parkeren? Daar zijn genoeg leveranciers voor te vinden. Vaak kun je bij zo’n leverancier een dergelijk verkeersbord personaliseren, zodat je het voor jou perfecte verbodsbord kunt laten maken.

Richting aangeven

Ook borden die bijvoorbeeld een geslotenverklaring of een richting aangeven, kunnen in bepaalde situaties nodig zijn, om een goede doorstroom van het verkeer te kunnen houden. In bepaalde gevallen is het ook belangrijk om aan te geven dat het bijvoorbeeld een eenrichtingsweg beslaat of bijvoorbeeld aan te geven dat het verboden is voor auto’s, vrachtwagens, fietsers, scooters of campers kan in bepaalde situaties erg belangrijk zijn. Voor elk van deze categorieën kun je een passend bebakenings bord vinden.