Verse lucht: het is één van de belangrijkste factoren die bijdragen tot echt wooncomfort, en men gaat dan ook op zoek naar de beste manieren om de binnenlucht in de woning zo vers en gezond mogelijk te houden. Een ventilatiesysteem is waarschijnlijk het beste middel om dat te doen. In Nederland wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten systemen.

– Systeem A: een natuurlijke toe- en afvoer
– Systeem B: een natuurlijk toevoer en een mechanische afvoer
– Systeem C: een mechanische toe- en afvoer

Systeem A en C zijn de meest voorkomende. Bijna 25 % van de Nederlandse huizen maakt gebruik van een ventilatieystseem A, en eenzelfde aantal beschikt over mechanische afvoer. Nieuwbouwwoningen worden doorgaans altijd uitgerust met een systeem C.

Waarom een ventilatiesysteem?

Het spreekt natuurlijk voor zich dat een dergelijk systeem – in welke vorm van ook – zorgt voor de aanvoer van verse lucht in de woning. In woningen die energiezuinig zijn ingericht en uiterst goed geïsoleerd zijn is een goede ventilatie erg belangrijk. Zowel voor het wooncomfort als de gezondheid!

Hoe werkt een ventilatiesysteem?

Mechanische ventilatie verzekert een continue verversing van de lucht. Doorgaans bestaat de installatie uit een MV-box en luchtpomp, alsook ventilatiekanalen. De lucht uit de kamers wordt afgezogen en via de MV-box naar buiten afgevoerd. De verse lucht van buiten kom op natuurlijk wijze (of mechanische) in huis terecht via roosters. Deze zitten meesten bovenin de ramen.

Belangrijk bij een ventilatiesysteem

Een ventilatiesysteem biedt heel wat voordelen voor het wooncomfort en de gezondheid, aangezien de verse lucht onvervuild is en verse zuurstof bevat. Maar bij een dergelijk systeem komen echter ook wat zaken kijken. Waar hou je best rekening mee:

– De deurspleten blijven best open, aangezien deze bijdragen aan een natuurlijke ventilatie
– Zorg voor regelmatig onderhoud van de ventilatieroosters en kleppen. Zo blijft het systeem goed functioneren!
– Laat de installatie van het systeem tweemaal per jaar goed nakijken door een specialist om problemen te vermijden.

Naast dergelijke factoren heeft een ventilatiesysteem enkel voordelen voor het wooncomfort, en is dan ook een investering die zijn geld ongetwijfeld waard is!