Wanneer je aan het klussen bent, kan er al snel iets mislopen. Elektrisch gereedschap, een neervallende hamer of een slecht geplaatste ladder: allen kunnen het oorzaken vormen voor letselschade. Onder bepaalde voorwaarden kan de opgelopen letselschade echter in aanmerking komen voor een schadevergoeding. We leggen de krachtlijnen kort en bondig uit.

Fout van een andere partij

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, moet een andere partij in principe een fout hebben begaan. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een andere partij tegen de ladder aanstootte en jij hierdoor een rugletsel opliep.

In sommige gevallen is een concrete fout dan weer geen verplichting: hier geldt een vermoeden van aansprakelijkheid. Dit zien we bijvoorbeeld in de arbeidscontext waarbij wordt aangenomen dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade opgelopen door zijn werknemers. Zo zal een werkgever bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor de brandwonden letselschade bij onvoldoende veiligheidsmaatregelen tijdens het lassen. Toegegeven: onder bepaalde voorwaarden kan ook de werkgever zijn aansprakelijkheid ontlopen, maar in de praktijk is de rechtsleer toch erg nadelig voor die laatste.

Schade ten gevolge van die fout

Naast de fout, moet er ook sprake zijn van schade en een zogenaamd causaal verband tussen beide begrippen. De algemene regel luidt: wie een fout maakt, moet ook de schade die eruit voortspruit bekostigen. Zo zal de volledige schadevergoeding niet alleen de letselschade omvatten, maar ook alle andere schadeposten, zoals: verlies van inkomsten, medische kosten, parkeerbonnetjes voor de parking bij de huisarts, kilometervergoedingen, de smartengeldvergoeding, … Dergelijke schadevergoedingen kunnen snel hoog oplopen, waardoor voorkomen duidelijk beter is dan genezen.

Neem veiligheidsmaatregelen

Het belang van veiligheidsmaatregelen tijdens het klussen, is ongezien hoog. De schade kan soms torenhoog wezen en aansprakelijkheidsclaims kunnen niet mals zijn. Deze tip geldt trouwens niet alleen voor de werkgever, maar voor iedereen die aan het klussen gaat. Weet dat de verplichte voorzorgsmaatregelen als werkgever altijd een stuk strenger zijn en dat een geschikte aansprakelijkheidsverzekering in dat geval onontbeerlijk is. Ook wanneer je met vrienden aan een eigen woonst klust, kan het vaak interessant zijn om toch eerst eens even bij de verzekeraar te informeren. Een gewaarschuwd man is er inderdaad twee waard.