Veel mensen gebruiken hun (hout)kachel zonder hier verder bij na te denken. Hierdoor wordt er lang niet altijd veilig gestookt. Indien jij niet veilig stookt, kan dit gevolgen hebben. Zo kun jij gezondheidsklachten krijgen, maar er kan ook een schoorsteenbrand ontstaan. Daarom geven wij jou hier zes tips om veilig te stoken.

Stook met droog hout

Om veilig te stoken raden wij jou aan droog hout te gebruiken. Gooi jij eigenlijk altijd nat hout in de kachel? Dan kan creosoot op gaan hopen in het rookkanaal. Creosoot is een zwarte substantie die kan ontbranden bij temperaturen boven de 500 graden. Dit wordt in een kachel snel bereikt. Zodra de creosoot in de brand vliegt, is een schoorsteenbrand een logisch gevolg.

Zorg voor een schone schoorsteen


Een schone schoorsteen is essentieel om veilige te kunnen stoken. Daarom doe jij er goed aan jouw rookkanaal jaarlijks te laten vegen. Op deze manier verdwijnt creosoot en andere rommel namelijk uit de schoorsteen. Door jouw schoorsteen jaarlijs te vegen wordt de kans op een schoorsteenbrand al een heel stuk kleiner.

Plaats schoorsteen op de nok van het dak

Wanneer jij naar woningen met een schoorsteen kijkt, valt je snel op dat deze vrijwel altijd in de nok van het dak zit. Waarom dit zo is? Omdat de trek dan het beste is. Plaats een schoorsteen bij voorkeur dan ook altijd in de nok. Lukt dit niet? Kies dan een plek zo dicht mogelijk bij de nok. Plaats de schoorsteen nooit te laag, want dan kan rook terug de schoorsteen ingeblazen worden.

Wat gooi jij in jouw kachel?

Een houtkachel is bedoeld voor het stoken van hout. Er zijn echter genoeg mensen die van alles en nog wat op het vuur gooien zodra deze eenmaal brandt. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Wij raden jou dit dan ook ten zeerste af. Het kan immers verstrekkende gevolgen hebben wanneer jij allerlei rommel op het vuur gooit.

Stook niet bij mist en lage windsnelheden

Bij mist en windsnelheden onder windkracht drie is het niet verantwoord om te stoken. Waarom niet? Omdat de rook en gassen zich hierdoor niet of nauwelijks verspreiden. Deze hopen zich vervolgens op en dit kan gevolgen hebben voor jouw gezondheid.

Zorg voor voldoende trek

Is er niet genoeg trek in jouw schoorsteen? Dan wordt de rook die vrijkomt bij verbranding niet of nauwelijks afgevoerd. Sterker nog, de rook kan zelfs in jouw woning belanden. Het inademen van deze rook is slecht voor jouw gezondheid. Zorg daarom altijd voor een goede trek. Plaats eventueel een trekverhogende kap om het probleem op te lossen.